top of page

Medisinsk behandling - Migrene behandling

Pris:

6000kr

Behandlingstid:

1 time

Medisinsk behandling - Migrene behandling

Beskrivelse:

Brukes for å redusere symptomer på kronisk migrene hos voksne som har hatt hodepine i 15 eller flere dager hver måned, hvorav minst 8 dager er med migrene, og som ikke har respondert godt på andre forebyggende migrenemedisiner.

bottom of page