top of page

Behandling av leddgikt

Leddgikt er en sykdom som arter seg som smerter, hevelse og stivhet i ledd.

Kroppens immunsystem angriper sine egne ledd.

Sykdommen kan oppstå i alle aldre, som oftest 40-60 år.

 Ofte symmetrisk betennelse i ledd- f.eks begge skuldre, håndledd osv.

 Man regner med at 0,5-1% av befolkning i Norge har leddgikt.

 Det er ca. 25 nye tilfeller per 100 000.


Det er flere kvinner enn menn som har sykdom.

Symptomer kan være hevelse i et eller flere ledd, ledsaget av smerter, nedsatt gripestyrke i hendene, stivhet om morgenen og utmattelse. Man kan ha feber, forstørrede lymfeknuter. Som regel har man forhøyet CRP/senkning og blodmangel. I tillegg måler man spesielle stoffer i blodet-såkalte antistoffer- revma faktor og anti CCP. Fravær av disse antistoffer utelukker ikke leddgikt.


Leddgikt kan potensielt ramme alle organer- øye, nervesystem, muskler, lunger, nyrer, hjerte, hud mm.

Det kan ta tid å utvikle sykdom og det kan være utfordrende å stille en riktig diagnose.Det er derfor viktig  å komme seg til lege for undersøkelse og blodprøver. Fastleger henviser til spesialist- revmatolog- ved mistanke om revmatisk sykdom. Det er viktig med rask vurdering hos revmatologen og rask oppstart med behandling for å hindre leddødeleggelser.


Jeg trenger ikke henvisning fra fastlege, du kan ta direkte kontakt med meg for undersøkelse og oppstart av behandling.

Ped dags dato finnes det veldig gode behandlingsmuligheter for pasienter med leddgikt. Det er revmatologen som bestemmer hvilken medisin som er best egnet i hvert enkelt tilfelle for å påvirke sykdomsforløpet. 

Ved leddgikt vil immunsystemet som vanligvis bekjemper infeksjoner feilaktig rette seg mot leddene, reaksjonen gir hevelse, stivhet og smerte, hovne stive og smertefulle ledd. Medisiner som hjelper til med å stoppe denne prosessen kalles for sykdomsmodifiserende medisiner. Det er methotrexate, salazopyrin, Arava og biologiske medisiner for å nevne noen.

Målet med behandling er remisjon- fravær av sykdomsaktivitet eller lav sykdomsaktivitet.Foruten denne behandlingen fokuseres det på å bevare, og helst bedre, pasientens funksjon og generelle livskvalitet. For å oppnå dette benyttes fysioterapi, og ved behov revmakirurgi.

Pasienter med leddgikt har like høy risiko for hjerte-kar sykdom som pasienter med diabetes- sukkersyke. Det er viktig med et fornuftig kosthold, mosjon og røykestopp.

Ifølge europeiske anbefalinger skal pasienter med leddgikt screenes med tanke hjerte-kar sykdom hvert 5.år. --Prognose :

30-40% opplever nærmest komplett tilbakegang av sykdommen.

10% har en invalidiserende sykdom.

75% av gravide blir bedre under svangerskap og noen også etter fødsel. De fleste opplever dog forverring av leddgikt etter fødsel og det er derfor veldig viktig å komme i gang med behandling så snart som mulig etter fødselen.

Flere studier har vist at amming reduserer risiko for leddgikt utvikling.

7 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page